Подписан договор за финансиране по финансов механизъм на ЕИП

Подписан договор за финансиране по финансов механизъм на ЕИП
Подписан договор за финансиране по финансов механизъм на ЕИП

На 25.02.2021г. се подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.001-0018 по проект: „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - система за външно изкуствено осветление на община Малко Търново“ финансиран по ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“ чрез ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

Вижте още:

- Press-message
-


назад