Новини и събития

Финални събития по проект Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - система за външно изкуствено осветление на община Малко Търново

На 19.08.2022г. в сградата на Община Малко Търново се провеждoха финалните събития по проект „Рехабилитация и модернизация на общинската...

повече

Работно посещение в Осло, Норвегия

Представители на община Малко Търново взеха участие в двустранен семинар за обмяна на опит в Осло, Кралство Норвегия чрез Фонда за...

повече

Откриваща прес-конференция по проект : Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно осветление на община Малко Търново

Откриваща прес-конференция по проект : Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно осветление на...

повече

Подписан договор за финансиране по финансов механизъм на ЕИП

На 25.02.2021г. се подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.001-0018 по проект: „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура...

повече