Рехабилитация и модернизация на

общинската инфраструктура

Система за външно изкуствено осветление

на община Малко Търново

Възобновяема енергия, енергийна ефективност,

енергийна сигурност

Проект Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - система за външно изкуствено осветление на община Малко Търново

Проект " Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - система за външно изкуствено осветление на община Малко Търново "

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Процедура № BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“

Бенефициент: Община Малко Търново.

Дейности

Дейности

  1. Управление на проекта

Тази дейност ще обхваща...

Цели

Основна цел  повишaване на енергийната ефективност...

Партньори

Международна асоциация за развитие Норвегия е част от ...