Резултати

Резултати
Резултати

След внедряването на системата ще се постигнат следните подобрения:
Намаляване на закупуваната енергия от външен доставчик
Оползотворяване на енергия от възобновяем енергиен източник
Осигуряване на енергийна независимост
Високо ниво на енергийна ефективност

Вижте още:

-