Партньори

 Партньори

Партньори

Международна асоциация за развитие Норвегия е част от  най-големия  научноизследователски институт в Скандинавия.Предоставят консултантски и управленски услуги на международни партньорски проекти. Чрез глобална мрежа от експерти, улесняват обмена на знания и сътрудничеството по проекти, като се фокусират върху кръговата икономика, зелената енергия, предприемачеството, образованието и социалното включване, производството, МСП, ИКТ и иновациите.Компанията ще допринесе проекта с обмяна на опит и добри практики в областта на енергийната ефективност и по-конкретно с добри практики и реализирани проекти относно външното изкуствено осветление. Освен това IDN ще осигури експерти за извършване на допълнителна техническа оценка на проектите и проверка на всички базови данни за изпълнение на дейностите по изграждане на системата за улично осветление и фотоволтаичната централа.

https://id-norway.com/