Индикатори

ИндикаториИндикатори

-Прогнозни годишни намаления на емисиите на CO2 към Резултат 2 (ЕЕ)- tCO2/година- 399,71

-Прогнозни годишни енергийни спестявания в MWh/година. (ЕЕ)- 338.74

-Прогнозни парични спестявания в евро/година- 39 661.45 EUR

-Брой хора, които се възползват от повишената енергийна ефективност (разпределени по пол)- 2 277, от които1 181 мъже и 1 096 жени